Woorden

13 augustus 2019 /
Aart Mak

Het moderne Beloofde Land dat Amerika al sinds de Pilgrim Fathers volgens velen is, heeft altijd grote redenaars gekend. Barack Obama was er één van. Hij verwoordde de dromen en idealen van mensen die nooit aan de beurt zijn geweest. Hij wist het beste en mooiste tevoorschijn te roepen met zijn woorden. Zijn opvolger, Donald Trump, kan er ook wat van, maar zijn woorden zijn angstaanjagend. Hij bespeelt de onderbuikgevoelens, zoals alle populisten van vroeger en nu. Soms kunnen woorden precies dat weergeven wat onuitgesproken in velen leeft. 

Der vroegere IKON-pastor Alje Klamer zei ooit: ‘Het is geen kunst om met woorden verdeeldheid en verwarring te zaaien. Met woorden bruggen bouwen, dat is pas een kunst.’

In deze tijd van oneliners, beeldvermaak en reality show staren we eindeloos naar de zielenroerselen van mensen, misschien wel in de hoop er wijzer over onszelf van te worden. Maar het individu en de individuele keuzes die we van de tijdgeest steeds weer moeten maken, kennen hun keerzijde. De computersystemen met hun algoritmen en de maatschappelijke verbanden functioneren niet zoals we willen. De eenzaamheid van veel met name oudere individuen is diepgaander en omvangrijker dan de beleidsmakers willen zien. Maar langzamerhand wordt de behoefte aan gemeenschappen weer sterker.

Van mensen die met hun woorden bruggen bouwen zijn er nooit genoeg.

DE MOEDER DE VROUW
 
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd -
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

 (Martinus Nijhoff)

 

 

 

Tags - bruggen bouwen - mensenbruggen bouwen - orbama - Trump

Deel deze column:

Andere gerelateerde columns: