Verhaal en Co met Job de Haan

Verhaal en Co met Job de Haan - zondag 8 oktober 2017, 13:45 uur.

Vandaag het tweede deel en het vervolg van het boek: 'De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen', geschreven door de theoloog en filosoof Peter Rollins.

Elke tweede zondag van de maand, van 13.45 - 14.30 uur.

Klik hier voor een kort verhaal van Peter Rollins.

Algemene programma informatie:

Het nieuwe seizoen van Verhaal & Co besteedt aandacht aan de Ierse schrijver, theoloog en filosoof Peter Rollins (1973). Van hem verscheen vorig jaar voor 't eerst een boek in het Nederlands met de titel: "De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen".

Rollins bepleit een nieuwe, kritische houding ten opzichte van de christelijke traditie. Hij verzet zich tegen de opvatting dat geloof bestaat uit het onderschrijven van een pakket waarheden, maar hij verzet zich ook tegen mensen die vooral de nadruk leggen op de 'heelheid' van de wereld. Rollins is juist op zoek naar vormen van geloven en een manier van kerk-zijn waarin ruimte is voor de twijfel, voor de dubbelzinnigheid en complexiteit van het leven. Daarnaast heeft hij oog voor een spirituele benadering van maatschappelijke en politieke vragen. Bij dat alles schuwt hij de grote thema's in het menselijke bestaan niet: leven en dood, schuld en boete, liefde, verraad en hoop.

Rollins presenteert zijn onderwerpen in de aloude vorm van 'parabels', gelijkenissen waarin Jezus ook zijn boodschap uitdroeg. Daarin schuilen diepe levenswaarheden, maar niet als een verzameling afstandelijke en logische redeneringen. Parabels ondermijnen het verlangen om het geloof eenvoudig en verstaanbaar te maken. Ze weigeren ons een eenduidige interpretatie aan te bieden, maar zorgen voor een voortdurende herbezinning op de woorden. Ze dagen ons uit om op zoek te gaan naar het geheim achter en in het verhaal.

Afgelopen april kwam ook een tweede Nederlandse vertaling van Rollins op de markt onder de titel: 'Verslaafd aan God' en opnieuw uitgegeven door Skandalon.

Terug naar het overzicht…