Terug naar het overzicht

Woorden, woorden, woorden

27 augustus 2019 /
Aart Mak

Niet alleen de woorden van populistische politici moeten met een korrel zout worden genomen. Ook in de gewone omgang van mensen zijn woorden nogal eens loos en leeg. ‘Tot de volgende keer’ of ‘Ik bel je binnenkort’ worden vaak niet waar gemaakt. In een protestantse kerk waarin veel draait om het woord (de verkondiging van het woord, de dienst van het woord) is het nog meer dan in het dagelijkse leven zaak op onze woorden te letten.

Ook deze inflatie gaat sneller dan we denken. Dromerij en lege woorden zijn er al genoeg (Prediker 5: 6).

De protestanten (begonnen begin 16eeeuw) wilden als een echte revolutionaire beweging terug keren naar de bron. Dat was in hun ogen het zo oorspronkelijk mogelijke woord van God. En ze wilden dat woord teruggeven aan de mensen. Het was immers ook de tijd van de opkomst van de vrije burger en het afbrokkelende gezag van de Middeleeuwse standen. En zo vertaalde Maarten Luther de bijbel in de taal van het volk en zorgde Johannes Calvijn dat de psalmen door het volk konden worden gezongen.

In de informatierevolutie waarin wij ons al een paar decennia bevinden, is het woord in het algemeen en dus ook het hoogheilige woord aan verval onderhevig. We leven in toenemende mate in een beeldcultuur. Zowel de televisie vroeger als het internet nu leveren daar een forse bijdrage aan. Fascinerend is het dan te zien (!) of in zo'n tijd godsdienst weer een eigen ‘taal’ kan vinden. Dat is waarschijnlijk een taal waarbij mensen voelen dat het gaat om een zelfde oorspronkelijkheid als toen, vijf eeuwen geleden. 

ORIGINEEL

Geloven is
niet meer saai kunnen zijn
niet kunnen ademen in cliché’s     

Geloven is
geen dode plekken meer krijgen
sterven aan gewoontes

Geloven is
leven vanuit je oorsprong
ze tintelt in je vingers
je bent origineel tot en met
niets is gewoon meer
alles is nieuw onder de zon
elke dag is de eerste

Geloven is
een ongekende verrassing zijn
men staat van je te kijken
je bent onvergetelijk
een unieke verschijning

Geloven is
een nieuwe taal spreken
God heeft je op de lippen
genomen
is met nieuwe ogen kijken
je hebt Gods hart gezien

Geloven is
weten van je oorsprong
kind zijn van God.

(Hans Bouma)

 

Tags - authenticiteit - beelden - calvijn - luther - woorden

Deel deze column:

Andere gerelateerde columns: