• 00:00 / 00:00

  Metselwerk

  Laat het licht mogen zijn. En zacht, zoals Roland Holst in zijn Zwerversliefde ooit dichtte: ‘Veel liefde ging verloren in de wind /
en wat de wind wil zullen wij nooit weten; /
en daarom - voor we elkander weer vergeten -
/ laten wij zacht zijn voor elkander, kind.’ Dit is wat vaak ontbreekt in alle discussies die her en der, in praatprogramma’s, in de sociale media, op straat en in de politieke arena’s worden gevoerd. Het gaat er hard aan toe.

 • 00:00 / 00:00

  Huiver voor godsdienst

  Een blinde ziener, hoe kun je het verzinnen! Maar juist de blinde ziet waar de ziende blind voor is.

 • 00:00 / 00:00

  De politiek van het kruis

  over de neiging je terug te trekken