• 00:00 / 00:00

  Het lied van de parel

  Dit lied gaat over de mens die verdwaald is in een vreemde wereld. Een typisch gnostisch thema.

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 126

  Een oud lied dat gaat over ommekeer, verbazing en vreugde. En vooral over zaaien in tranen en maaien met gejuich.

 • 00:00 / 00:00

  Mis ik iets? (3)

  Audio-mijmering van Elianne Meijer over religie en het doorgeven van verhalen. In gesprek met de schrijver Maarten van der Graaff.

 • 00:00 / 00:00

  Van gehoorzaamheid naar overtuiging

  Van alles wat op je afkomt aan meningen en boodschappen naar innerlijke overtuiging en authenticiteit. Over de Bergrede van Jezus...

 • 00:00 / 00:00

  De politiek van het kruis

  over de neiging je terug te trekken

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 81

  Je werd op de proef gesteld maar je werd gedreven door de Ongekende, die jou influisterde: mens, je bent vrij!

 • 00:00 / 00:00

  Mis ik iets? (2)

  Tweede audio-mijmering door Elianne Meijer over ouders, kinderen, de doop en ergens bijhoren

 • 00:00 / 00:00

  Woord op Zondag over de Wereldkeuken

  Een gesprek met o.a. Lilian en Mohamed Mousali van de Wereldkeuken in Haarlem

 • 00:00 / 00:00

  Over het kwaad en hoe je daarmee omgaat

  Studiodienst

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 92

  De psalm die zo jubelt over mensen die tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen, vruchten dragen.