Privacy

Kerk Zonder Grenzen verwerkt gegevens van donateurs, sympathisanten en betrokkenen die onder de nieuwe privacywetgeving (AVG) vallen. We versturen daarnaast brieven om donateurs en betrokkenen op de hoogte te houden van wat we doen. Tevens plaatsen we berichten op www.kerkzondergrenzen.nl  waarin wij (foto) materiaal gebruiken van activiteiten waarop ook personen die deelnemen aan deze activiteiten staan.

De Stichting Kerk Zonder Grenzen voldoet volledig aan de privacywetgeving. Vanuit de landelijke kerkelijke organisatie PKN zijn hiervoor richtlijnen opgesteld die wij overnemen. Dit doen wij uiteraard om de gegevens van u, als betrokkene van onze stichting te beschermen.

Heeft u vragen? Neem contact op met het bureau: info@kerkzondergrenzen.nl