Doneren

Doneren – Steun het werk van Kerk Zonder Grenzen

Kerk Zonder Grenzen is afhankelijk van giften en donaties.
Er zijn veel manieren waarop u KZG financieel zou kunnen steunen. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden.

Word donateur van Kerk Zonder Grenzen:

U kunt donateur worden van KZG en zo het werk steunen. U kunt donateur worden door ons een bericht te sturen op info@kerkzondergrenzen.nl

Een eenmalige schenking:

Draagt u Kerk Zonder Grenzen een warm hart toe en wilt u KZG eenmalig steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN:  NL 28 INGB 000 1522 22 2  ten name van Stichting Kerk Zonder Grenzen onder vermelding van: Gift van… (uw naam en adres). Of stuur een mail aan info@kerkzondergrenzen.nl wij helpen u graag verder.

De stichting Kerk Zonder Grenzen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI status). Op de website van de belastingdienst staan de mogelijkheden om uw donatie aan Kerk Zonder Grenzen op fiscaal aantrekkelijke wijze aftrekbaar te benutten.

 Periodieke schenking:

Een periodieke schenking biedt voordelen. Als u jaarlijks geld wilt schenken aan KZG kunt u dit doen door een periodieke schenking. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van ‘giften in de vorm van termijnen van lijfrenten’.

Als u uw periodieke schenkingen laat vastleggen in een notariële akte of via een schriftelijke overeenkomst met KZG, en u tenminste vijf jaar achtereen een gelijk bedrag schenkt, zijn de schenkingen volledig aftrekbaar.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling waaraan u de gift doet.

  • Via de notaris
    Wanneer u uw gift laat vastleggen bij de notaris zal KZG de kosten hiervoor voor zijn rekening nemen.

​Via een schriftelijke overeenkomst met KZG
Download en print het formulier Periodieke gift in geld van de website van de belastingdienst. Vul de gevraagde gegevens in en stuur het ondertekende formulier naar ons op.
U kunt ook een scan maken van het ingevulde en ondertekende formulier maken en mailen naar info@kerkzondergrenzen.nl
U ontvangt van Kerk Zonder Grenzen een ondertekend formulier retour. Bewaart u dit voor uw administratie en voor uw aangifte.

Steun KZG ook over uw grenzen heen.

Waarschijnlijk denkt u wel eens na over wat er na uw dood moet gebeuren met uw nalatenschap. Natuurlijk wilt u daarin kinderen of andere familieleden laten delen. Daarnaast kun u in uw testament ook specifieke doelen opnemen die vanuit uw erfenis een bijdrage ontvangen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 

  •  Schenking door middel van een legaat
    Wanneer u KZG tot legataris maakt laat u een vast omschreven deel uit de erfenis na bijvoorbeeld een vast bedrag of goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille). Dit geldbedrag ontvangt KZG en de rest van uw erfenis zal worden verdeeld.
  • Schenking door middel van een erfstelling
    U kunt KZG ook als (mede)erfgenaam opnemen in uw testament. Een erfstelling is een procentueel deel of geheel van uw bezit, bijvoorbeeld 20% van de opbrengst van een huis of inboedel. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. U kunt zo KZG bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw kinderen. Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom. KZG is u dankbaar voor iedere vorm van steun. Het is hierbij goed om te weten dat goede doelen zoals de stichting KZG geen successierechten hoeven te betalen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het werk van de stichting. Voor meer informatie, hulp of advies kunt u uiteraard bij ons terecht. Wij helpen u graag verder. U kunt ons een e-mail sturen.
Jaarverslagen

De stichting Kerk Zonder Grenzen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Fiscaal nummer: 002858289

KvK: 41222129

Meer weten: info@kerkzondergrenzen.nl

Stichting Kerk Zonder Grenzen
Oude Groenmarkt 7
2011 HL Haarlem
tel: 06-23167669

Hier vindt u het Jaarverslag Stadsklooster Haarlem 2022

Hier vindt u de jaarrekening 2022

Hier vindt u de jaarrekening 2021

Hier vindt u de jaarrekening 2020

Hier vindt u de jaarrekening 2019

Hier vindt u de jaarrekening 2018

Hier vindt u de jaarrekening 2017

Hier vindt u de jaarrekening 2016